Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Dopravná abeceda

Učebňa na kolesách

- o projekte -

Dopravná abeceda

- o projekte -

Dopravný tábor

- o projekte -

Deň detí

- o projekte -

Deň bezpečnosti

- o projekte -
Prinášame učebný materiál pre prácu s deťmi v oblasti dopravnej výchovy. Učebný materiál je určený pre pedagógov, žiakov a rodičov na výučbu základných pravidiel cestnej premávky. Nájdete v ňom pravidlá cestnej premávky, ktoré sa zaoberajú bezpečným pohybom chodcov a cyklistov na komunikácii a súvisiace dopravné značky. Učebný text je doplnený obrázkami reálnych situácii v premávke. Na konci jednotlivých sekcii sa nachádzajú kontrolné otázky, na ktorých si môžete preskúšať získané poznatky. Učebné materiály možno používať pri skupinovej alebo samostatnej práci žiakov v škole alebo doma v spolupráci s rodičmi. Lekcie sú radené logicky, ale nemusia byť preberané v danom poradí. Rozsah učebnej látky možno upraviť podľa veku detí. V záverečnej časti učebného materiálu sú uvedené zásady prvej pomoci pri poraneniach, ktoré môžu vzniknúť pri dopravnej nehode alebo pri výletoch na bicykli.

Partneri
Bona via

Lomnická 582/18, 94901 Nitra, Slovensko
bonavia@bonaviaoz.sk

IČO: 50736485
DIČ: 2120755043

Bona via je občianske združenie, ktoré realizuje preventívne projekty a aktivity zamerané na bezpečnosť cestnej premávky.